Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту

Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань, його категорія
: Збаразька міська рада, код за ЄДРПОУ 04058404.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Природний газ; 09120000-6 – Газове паливо за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. Деталізований CPV код (у т. ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015 – 09123000-7
– Природний газ.

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями ідентифікатор закупівлі UA-2022-11-16-005350-a, згідно пункту 37 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі – Особливості).


Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
907 153,17 (дев’ятсот сім тисяч сто п’ятдесят три гривні 17 копійок) грн. з ПДВ.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання
(річного та місячного) обсягу природного газу за календарний рік (бюджетний період)
2022 року. Планування закупівель, в тому числі визначення очікуваної вартості, є
динамічним та безперервним процесом, що здійснюється замовниками протягом року.
Починаючи з 01 жовтня 2015 року правові засади функціонування ринку природного
газу України визначаються Законом України «Про ринок природного газу» (далі – Закон
про ринок газу). Вказаний закон передбачає функціонування ринку природного газу,
побудованого на принципах, зокрема, вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності
суб’єктів природних монополій, забезпечення рівних прав на доступ до газотранспортних
та газорозподільних систем, газосховищ. Згідно з положеннями частини першої статті 1
Закону про ринок газу – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює
діяльність із постачання природного газу. Крім цього, частиною другою статті 12 Закону
про ринок газу встановлено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що
вільно встановлюються між постачальником та споживачем.
Однак, у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської
федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони
України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону
України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 17.05.2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» на
часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого
2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, затвердженим Законом України від 12 серпня 2022 року № 2500-ІХ), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб (до 21 листопада 2022 року включно).
Так 19 липня 2022 р. Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам
теплової енергії та бюджетним установам» № 812 (далі – Постанова № 812).
Відтак, Постанова № 812 в розрізі введення воєнного стану в Україні визначає обсяг
та умови виконання спеціальних обов’язків, що покладаються на суб’єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу (далі – спеціальні обов’язки), зокрема для забезпечення
стабільності, належної якості та доступності природного газу, підтримання належного
рівня безпеки його постачання споживачам без загрози першочерговій цілі створення
повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції з
дотриманням принципів пропорційності, прозорості та недискримінації. Також відповідно
до підпункту 4 пункту 2 Постанови № 812 спеціальні обов’язки покладені на ТОВ
“Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” – щодо забезпечення постачання
природного газу споживачам, що є бюджетними установами відповідно до Бюджетного
кодексу України, закладам охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства
та/або державні установи тощо), закладам охорони здоров’я комунальної власності
(комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні
комунальні підприємства тощо) (далі – бюджетні установи) на умовах передбачених
пунктом 6 Постанови № 812. Відповідно до вказаного пункту встановлено, що ТОВ
“Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” постачає з 1 вересня 2022 р. по 31
березня 2023 р. (включно) природний газ бюджетним установам на умовах договору
постачання, укладеного з цим товариством на період до 31 грудня 2022 р., за ціною, що
становить 16390 гривень з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів
газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки
виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу
наперед).
Крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої
точки виходу з газотранспортної системи -124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який
застосовується при замовлені потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні
1,10 умовних одиниць, всього з коєфіцієном — 136,576 грн., крім того ПДВ 20 % – 27,315
грн., всього з ПДВ — 163,89 грн. за 1000 куб. м.
Всього ціна газу за 1000 куб. м. З ПДВ з урахуванням тарифу на послуги
транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовлені потужності на
добу наперед, становить 16 553,89 грн.
Водночас, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов’язково
враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які
забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов’язань та
здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються
відповідно до встановлених бюджетних призначень.
Враховуючи все вище описане, виникають підстави для розрахунку очікуваної
вартості предмета закупівлі – природного газу на підставі пункту 3 розділу ІІІ Примірної
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджено наказом
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020
року № 275, а саме:
Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг, щодо яких проводиться державне
регулювання цін і тарифів. Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких
проводиться державне регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших
нормативно-правових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення
державного регулювання цін у відповідній сфері), визначається як добуток необхідного
обсягу товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим
актом, що розраховується за такою формулою:
ОВрег = V * Цтар, де: ОВрег – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться
державне регулювання цін і тарифів;
V – кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;
Цтар – ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним
нормативно-правовим актом.
Тому, враховуючи положення статті 117 Конституції України, де Кабінет Міністрів
України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими
до виконання. А також беручи до уваги положення Постанови № 812, якою врегульовано,
що ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” постачає з 1 вересня 2022 р. по
31 березня 2023 р. (включно) природний газ бюджетним установам. Замовник
дотримуючись принципів пропорційності, прозорості та недискримінації вираховував
очікувану вартість згідно порядку описаного вище та зазначив в екранних полях при
створенні оголошення про початок проведення публічної закупівлі – відкриті торги,
відповідно до пункту 4 частини 2 статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі».
Розмір бюджетного призначення: 907 153,17 (дев’ятсот сім тисяч сто п’ятдесят три
гривні 17 копійок) грн. з ПДВ згідно з планом кошторисних асигнувань Замовника на
період з 01.01.2023 року по 31.03.23 року.
Нормативно-правове регулювання. Закупівля природного газу, регулюються
Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами,
Особливостями, Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання
природного газу, що затверджені Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 р. зі
змінами (надалі – Правила постачання), Кодексом газотранспортної системи,
затверджений Постановою НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015 р. зі змінами (надалі – Кодекс
ГТС), Кодексом газорозподільних систем, затверджений НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015
р. зі змінами (надалі – Кодекс ГРС), Постановою НКРЕКП № 3010 від 24.12.2019 «Про
прийняття Остаточного рішення про сертифікацію оператора газотранспортної системи»,
Постановою НКРЕКП № 3011 від 24.12.2019 «Про видачу ліцензії з транспортування
природного газу ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ», Постановою НКРЕКП № 3013 від
24.12.2019року «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на
послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на
регуляторний період 2020-2024 роки», Постановою НКРЕКП № 1611 від 26.08.2020 року
«Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» та іншими нормативними
документами, та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета
закупівлі.


Обґрунтування технічних характеристик.
Термін постачання — з 01.01.2023 року по 31.03.2023 року включно.
Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного
газу. За одиницю виміру кількості природного газу приймається метр кубічний, яка у
скороченому вигляді має позначення – «м3 ». Обсяг, необхідний для забезпечення
діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання
попереднього та поточного календарних років, становить 54 800,00 м3 на перший квартал
2023 року.
Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні
відповідати міждержавному ДСТУ 5542-87, Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494, Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493;
Якість газу, що передається Споживачу на межі балансової належності, має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.
Відповідно до пункту 31 частини 1 статті 1 Закону України «Про ринок природного газу» природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі – природний газ) – суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 міліметрів ртутного стовпа і температура – 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання товару.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури
відкритих торгів:

1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року зі змінами;

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178;

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про
покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо
особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним
установам» від 19 липня 2022 р. № 812;

4. Інші нормативні акти сфери публічних закупівель та сфері постачання природного газу кінцевому споживачу.

Більше публікацій ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІБільше публікацій ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ »
Перейти до вмісту