Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи Збаразької міської ради “Музей російсько-української війни”

Збаразька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи Збаразької міської радиМузей російсько-української війни, відповідно до статті 211–215 Закону України “Про культуру” від 14.12.2010 № 2778-VI (зі змінами), “Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи Збаразької міської ради “Музей російсько-української війни, затвердженого рішенням 31 сесії Збаразької міської ради VIII скликання від 29 березня 2024 року №7. Дата початку приймання документів від кандидатів — 02 квітня 2024 року. Строки проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи Збаразької міської ради “Музей російсько-української війни” складають два місяці з дня оприлюднення оголошення. Вимоги до кандидатів на посаду: громадянство України, вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки. Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка: – за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; – має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; – є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а саме органу місцевого самоврядування (далі – Збаразька міська рада). Особи, які бажають брати участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення про конкурс подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (ЗРАЗОК заяви кандидата про участь у конкурсі — Скачати файл, згода на обробку персональних даних — Скачати файл);

– автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; – копію документа, що посвідчує особу;

– копії документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми.

Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їхню думку, підтверджують їх професійні чи моральні якості. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Зазначені документи надсилайте на поштову (майдан Івана Франка, 1, м. Збараж, Тернопільська область, 47302) та електронну адресу (info@zbarazhrada.gov.ua) у встановлений строк. Довідки за телефоном: 21313.

Дата початку формування конкурсної комісії — 02 квітня 2024 року.

Конкурсна комісія складається з дев’яти осіб:

– три кандидатури від членів трудового колективу;

– три кандидатури від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування;

– три кандидатури від органу управління.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудових колективів обираються на загальних зборах трудового колективу.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління. Кандидатури до складу конкурсної комісії від громадських організацій визначатимуться шляхом жеребкування, проведеним органом управління.

Орган управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

– незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

– члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

– члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

– є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Заявки до складу конкурсної комісії приймаються не пізніше 20 днів з дня оприлюднення оголошення за адресою: м. Збараж, майдан Івана Франка, 1 Довідки за телефоном: 21313.

Умови проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури та призначення керівника:

Конкурсний добір проводиться публічно.

– Орган управління забезпечує відео – та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті.

– Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

– Орган управління не пізніше як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

– За клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніше як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.

– Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

– На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

– Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 211 Закону України “Про культуру”, за рішенням конкурсної комісії.

– На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті органу управління та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс.

Перейти до вмісту