Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту

МІСЬКА РАДА

Збаразька міська рада – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє Збаразьку територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України”Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, Європейською Хартією місцевого самоврядування та іншими нормативно – правовими актами. Збаразька міська рада є юридичною особою і діє самостійно в межах повноважень, наданих їй законодавством, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та мати інші реквізити та повноваження.

Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, обов’язкові для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й  організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста.

Діяльність міської ради здійснюється на принципах:

– народовладдя; – законності;- гласності;- колегіальності;- поєднання місцевих і державних інтересів; – виборності;- правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України; – підзвітності і відповідальності перед Збаразькою територіальною громадою;  – судового захисту прав місцевого самоврядування.

Перейти до вмісту