Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту

Оголошення

Збаразька міська рада відповідно до пункту 7 Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 року № 381 (зі змінами) оголошує про залучення представників громадськості до роботи Комісії з розгляду питань надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (далі – Комісія з компенсації).

   Кандидатури від громадськості можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, в тому числі антикорупційними та фізичними особами.

   Заява про висунення кандидатури від громадськості подається до уповноваженого органу – виконавчого комітету Збаразької міської ради у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) кандидатури представника, а також такі відомості про заявника:

   для міжнародної чи громадської організації:

   – найменування;

   – напрями діяльності;

   – код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);

   – місцезнаходження;

   – контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

для фізичної особи:

   – реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);

   – фактична адреса реєстрації/проживання;

   – контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти).

   Дані, зазначені у заяві, засвідчуються підписом фізичної особи/представника міжнародної чи громадської організації, що її подала.

    Висунення кандидатур до складу комісії здійснюється протягом п’яти робочих днів.

Перейти до вмісту