Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі “Електрична енергія”

Електрична енергія

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі електричної енергії, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 „Про ефективне використання державних коштів” (зі змінами))

Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Збаразька міська рада, Тернопільського району, Тернопільської області, м. Збараж, вул. Б. Хмельницького 4, 47302; код за ЄДРПОУ 04058404.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електрична енергія (ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями ідентифікатор закупівліUA-2022-12-26-016270-a, згідно Постанови Кабміну «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178

Очікуваний обсяг постачання електричної енергії на 2023 рік становить: 290 000 кВт*год.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами) та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», Збаразькою міською радою проведено визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі методом порівняння ринкових цін.

Збаразькою міською радою проведено дослідження вартості електричної енергії на відповідному ринку, а саме:

1) моніторинг динаміки цін на офіційному веб-сайті ДП «Оператор ринку» за посиланням https://www.oree.com.ua/ в розділі «Середньозважені ціни ВДР та РДН».;

2) отримання комерційних (цінових) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників;

3) аналіз інтернет ресурсів. Система Prozorro зробила відкритим доступ до публічних закупівель, що дозволяє аналізувати реальні угоди купівлі-продажу інших Замовників. Здійснення пошуку, збору, аналізу та порівняння загальнодоступної інформації про ціни, що міститься в електронному каталозі Prozorro Market систематизованій базі актуальних пропозицій товарів постачальників у відкритому доступі;

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме: комерційні пропозиції про ціну товару від:

• ТОВ «Укр енерджі груп» з ціною постачання за 1 кВт*год – 7,50 грн з ПДВ, ціна вказана без врахування тарифу на розподіл;

• ТОВ «Львівгаз збут» з ціною постачання за 1 кВт*год – 6,00 грн з ПДВ, ціна вказана без врахування тарифу на розподіл;

• ТОВ «Промгаз сіті» з ціною постачання за 1 кВт*год – 5,49 грн з ПДВ, ціна вказана без врахування тарифу на розподіл.

Визначення очікуваної вартості за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою:

Цод = (Ц1 + … + Цк)/К,

де:

Цод – очікувана ціна за одиницю;

Ц1, Цк – ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведенi до єдиних умов;

К – кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.

Цод = (7,50 + 6,00 + 5,49) / 3 = 6,33 грн з ПДВ за 1 кВт.

Визначення очікуваної вартості, як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару, що розраховується за такою формулою:

ОВмрц = Цод * V,

де:

ОВмрц – очікувана вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін;

Цод – очікувана ціна за одиницю товару;

V – кількість (обсяг) товару, що закуповується.

Враховуючи очікуваний обсяг закупівлі за предметом електрична енергія код ДК 021:2015:09310000-5 Електрична енергія на 2023 рік 290 00 кВт*год, очікувана вартість предмета закупівель становить:

ОВмрц = 290 000 * 6,33 = 1 835 700 грн. 00 коп.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 835 700 (один мільйон вісімсот тридцять п’ять тисяч сімсот гривень 00 копійок) грн. з ПДВ.

Нормативно-правове регулювання.

Відносини, що виникають між учасниками ринку під час здійснення купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілу, постачання електричної енергії споживачам регулюються наступними нормативно-правовими актами:

– Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;

– «Правила роздрібного ринку електричної енергії», затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 312;

– Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;

– Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14 .03. 2018 року № 309.

Обґрунтування технічних характеристик.

Термін постачання – з дати укладання договору по 31.12.2023 рік. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання електричної енергії. За одиницю виміру кількості електричної енергії приймається кіловат-година, яка дорівнює кількості енергії, спожитої пристроями потужністю в один кіловат протягом однієї години. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року було визначено очікуваний обсяг постачання електричної енергії на 2023 рік, якийнаданий службовою запискою начальника фінансово-господарського відділу Збаразької міської ради.

Обґрунтування якісних характеристик.

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT).

Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам чинного законодавства України (державним стандартам (технічним умовам)) та передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

Електропостачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг із постачання електричної енергії споживачу (замовнику), що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачу (замовнику).

Коментарі вимкнено.

Перейти до вмісту