Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕНДБУД” / ТОВ «СЕНДБУД» (Ід.код 43913653) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря.
Юридична адреса суб’єкта господарювання: 47722, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Великі Гаї, вул. Медова, 13/1.
Контактний номер телефону: (097) 4891033; e-mail: Pal-vas@ukr.net
Фактичне місцезнаходження об’єкта: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, близько
2,5 км на захід від с. Чернихівці.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря є
дослідження складу та об’ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від
стаціонарних джерел кар’єру Черниховецького родовища.
Згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» для здійснення діяльності на
території Черниховецького родовища пісків отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля
№21/01-2021677997/1 від 26.11.2021.

ТОВ «СЕНДБУД» спеціалізується по видобуванню піску.
Всього в кар’єрі Черниховецького родовища пісків діє 5 джерел викидів забруднюючих
речовин (в тому числі 1-пересувне), з яких в атмосферне повітря виділяється 6 забруднюючих
речовини, валовий викид яких становить 7,847 т/рік.
Під час здійснення виробничої діяльності ТОВ “СЕНДБУД” в кар’єрі очікуються викиди
таких забруднюючих речовин: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид
азоту (1,932 т/рік); Сажа (0,430 т/рік); Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (0,310 т/рік); Оксид вуглецю (2,976 т/рік); [НМЛОС] Вуглеводні насичені С12-С19
(розчинник РПК-26511 та ін.) (у перерахунку на сумарний органічний вуглець) (0,491 т/рік);
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (1,708 т/рік).
На період проведення робіт з обґрунтування обсягів викидів для отримання Дозволу, згідно з
результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі,
установлено, що Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від
27.06.2006р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р., а також концентрації забруднюючих речовин від
стаціонарних джерел викидів не перевищують ГДК.
Підприємство відноситься до другої групи підприємств, відповідно до Наказу Міністерства
охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р., як об’єкт, для  якого заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розробляються.
Підприємство відноситься до другої групи підприємств, як об’єкт, який підлягає взяттю на
державний облік, і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні
впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи не розроблялись та відсутні.
Підприємство належить до другої групи об’єктів, для яких розробляються документи з
обґрунтування обсягів викидів.
Зауваження та пропозиції просимо надсилати до Тернопільської обласної військової
адміністрації протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення за адресою: 46021, м.Тернопіль, вул. Грушевського, 8, тел. (0352) 25-95-93, електронна адреса: eco_ter@eco.te.gov.ua.

Коментарі вимкнено.

Перейти до вмісту