Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту

Безоплатна правова допомога_Роз’яснення щодо умов та порядку позбавлення батьківських прав

Кременецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Роз’яснення щодо умов та порядку позбавлення батьківських прав

Один з головних обов’язків батьків – це турбота про своїх дітей. Проте доволі часто один з батьків, а то і обидва самоусуваються від виконання своїх батьківських обов’язків. В такому випадку з’являються підстави для позбавлення батьківських прав. Перш ніж говорити про саму процедуру, варто вказати про те, що позбавити батьківських прав може лише суд за позовною заявою одного з батьків, опікуна чи піклувальника, особи, в сім’ї якої проживає дитина, закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, в якому вона перебуває, прокурора і самою дитиною, яка досягла чотирнадцятирічного віку.

У статті 164 Сімейного кодексу України є вичерпний перелік підстав позбавлення батьківських прав. Зокрема, мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:

  • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

  • ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;

  • жорстоко поводяться з дитиною;

  • є хронічними алкоголіками або наркоманами;

  • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;

  • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Найчастіше батьківських прав позбавляють у зв’язку з ухиленням від виконання своїх обов’язків по вихованні дитини. Перелік цих обов’язків закріплений у ст. 150 Сімейного Кодексу України. Серед них закріплені, зокрема, такі:

Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Батьки зобов’язані поважати дитину.

Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.

Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.

Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

У випадку настання необхідності в позбавленні батьківських прав, особа, яка в силу об’єктивних причин, хоче позбавити батька (матір) батьківських прав, здійснює таку послідовність дій:

  1. Звернутись до органів опіки.

  2. Скласти позовної заяви.

  3. Подача позову.

  4. Судовий розгляд позовної заяви про позбавлення батьківських прав.

Обов’язковим учасником судового процесу у справах про позбавлення батьківських прав є орган опіки та піклування. Вказаний орган досліджує умови, в яких проживають діти зі своїми батьками, і на підставі отриманих відомостей дає висновок щодо можливого подальшого розв’язання спору.

Для звернення до суду, особа має скласти позовну заяву. Позовними вимогами в цьому випадку є вимоги про позбавлення батьківських прав. У ній необхідно викласти детальну інформацію про конкретну ситуацію з батьком або матір’ю, вказати можливі причини, чому потрібно позбавити батька (матір) батьківських прав.

Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини.

Статтею 166 Сімейного Кодексу України визначено правові наслідки позбавлення батьківських прав, а саме:

1) особа втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;

2) перестає бути законним представником дитини;

3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;

4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;

5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини. При задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. У разі якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов’язує матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішенням суду.

Будь першим хто прокоментує

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту