Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту

Проект рішення (тарифи на послуги викачки рідких нечистот)

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я

від ____________       №__

Про затвердження змінених (корегованих)
тарифів на послуги із викачки рідких нечистот Збаразьким МКП «Зараж»

 

Розглянувши заяву начальника Збаразького МКП «Збараж» Богайчука І.Г від 22.02.2017 № 42, керуючись  Законом України «Про відходи», Правилами  надання  послуг  з вивезення побутових  відходів,  затверджених  постановою  Кабінету Міністрів  України від 10 грудня 2008 р.  N 1070 , «Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», затверджених постановою КМУ №1010 від 26.07.2006 року зі змінами п.2 власних повноважень, ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Збаразької міської ради

  ВИРІШИВ :

1.Затвердити  Збаразькому МКП «Збараж змінені (кореговані) тарифи на викачку рідких  побутових відходів відповідно до  додатку, що додається.

2. Секретарю виконавчого комітету оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови

  Міський голова         /підпис/          Р.С.Полікровський

 

  Додаток
до проекту рішення виконавчого комітету  Збаразької міської ради
від ___________ № _____

 

ДОВІДКА
коригованих розрахункових тарифів
на викачу рідких побутових відходів
Збаразького МКП «Збараж» на 2017 рік

п/п

Види послуг

Од. вимі ру

Діючий тариф з ПДВ  діє з 03.11.2009 Року (грн.)

Коригований розрахунковий тариф з ПДВ (грн.)

1

Викачка рідких нечистот

м3

41,66

75,00

                                      


                                                                  

Аналіз
регуляторного впливу проекту
«Про затвердження змінених (корегованих) тарифів на послуги із викачки рідких нечистот Збаразьким МКП «Збараж»

1.  Визначення проблеми.
Необхідність зміни (корегування) діючих тарифів на вивезення  рідких нечистот пов’язана з недостатнім відшкодуванням фактичних витрат.
2.  Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою діючих  регуляторних актів.
Тарифи на послуги викачки рідких нечистот діють з 03.11.2009 року .
Відбулося значне зростання рівня мінімальної заробітної плати, а також відбулося значне зростання ціни на  паливно-мастильні матеріали, а саме: ( в середньому на 318 %)
Вище зазначене є основною причиною зміни (коригування) тарифів.
3.Очікувані результати прийняття регуляторного акту.
У результаті прийняття даного регуляторного акту буде забезпечене:
– зменшення скарг на якість послуг по викачці рідких нечистот;
– беззбиткова робота, можливість оновлення основних фондів ;
– збільшення витрат на викачку рідких нечистот , покращення санітарно-епідеміологічного становища міста та збереження навколишнього середовища.
Впровадження даного регуляторного акту не передбачає матеріальних витрат. Даний регуляторний акт стосується послуг по  викачці рідких нечистот

            ВИГОДИ

ВИТРАТИ

Зменшення скарг на якість послуг по викачці рідких нечистот

Витрати, пов’язані з опублікуванням рішення

Беззбиткова робота суб’єкта господарювання

Не передбачає матеріальних витрат

Покращення санітарно-епідеміологічного становища міста та збереження навколишнього середовища

Збільшення витрат на послуги по викачці рідких нечистот

4.  Цілі державного регулювання
Забезпечення населення та інших споживачів послугами по викачці рідких нечистот .
5. Визначення альтернативних способів досягнення цілей
1-й – залишити рівень тарифів на послуги  по викачці рідких нечистот таким, який на даний час існує: при цьому підприємство понесе значні збитки, а мешканці міста залишаться без якісних послуг по викачці рідких нечистот ;
2-й – при прийняті нових тарифів будуть  надаватися якісні послуги в повному обсязі, що буде сприяти покращенню санітарно-епідеміологічного становища міста та збереженню навколишнього середовища міста.
Другий спосіб дасть найбільший ефект.
6. Переваги обраного способу досягнення цілі.
Вирішується проблема відшкодування фактичних витрат.

7.  Механізми і заходи , які забезпечать розв’язання проблеми підвищення тарифів на викачку рідких нечистот.
Доведення даного рішення через засоби масової інформації до відома мешканців міста.
8. Вигоди від впровадження рішення
Запровадження даного регуляторного акта не потребує витрат, суб’єкти господарювання будуть відшкодувати фактичні витрати на викачку рідких нечистот .
Збільшення витрат населення на оплату послуг буде компенсуватися покращанням санітарно-епідеміологічного становища міста та збереження навколишнього середовища , суб’єкт господарювання отримує можливість відшкодувати фактичні витрати, за рахунок встановлення самодостатніх тарифів.
9. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються    органи місцевого самоврядування, юридичні особи, які повинні   впроваджувати або виконувати ці вимоги
Впровадження та виконання вимог запропонованого регуляторного акта не вимагає від суб’єктів господарювання ніяких додаткових витрат.
10. Оцінка розвитку впливу зовнішніх чинників
На запропонований регуляторний акт можуть вплинути зміни в чинному законодавстві; несплата споживачем послуг, зріст цін на енергоносії, паливно-мастильні матеріали .
11. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта
Акт приймається на необмежений строк і буде переглянутий у разі потреби.
12. Показники результативності регуляторного акта
Беззбиткова діяльність суб’єкта господарювання.  Підвищення якості обслуговування населення за рахунок економічно обгрунтованих тарифів.
Покращення санітарно-епідеміологічного становища міста та збереження навколишнього середовища.
13. Визначення заходів по відстеженню результативності  регуляторного акта в разі його прийняття
Відстеження буде здійснене за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства.
Базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.
Повторне відстеження – через 1 рік з дня набрання ним чинності.

Розрахунок тарифу на викачку рідких нечистот

Будь першим хто прокоментує

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту