Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту

Лановецьке об’єднане управління ПФУ Тернопільської області інформує

ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ  – крім вищеперелічених додатково надаються:

  • Виписка з акта огляду у МСЕК (надходить до органу ПФУ від МСЕК);

Для військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про захворювання, видана військовим комісаріатом, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, надається довідка військкомату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії

Пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше 3-х місяців з дня досягнення особою пенсійного віку (при зверненні особи по закінченню встановленого 3-місячного терміну пенсія за віком призначається з дня подання нею заяви про призначення пенсії).

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія по інвалідності призначається  з  дня  встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Пенсія у зв’язку з втратою  годувальника  призначається  з
дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про
призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня
смерті годувальника.

Переведення  з одного виду пенсії на  інший  провадиться  з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Перерахунок пенсії з урахуванням набутого особою страхового стажу та 

заробітку  провадиться  в  такі  строки:

  • з першого числа місяця,  в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами  подано ним до  15  числа включно;

  • з першого числа наступного місяця,  якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа.

Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії.

Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до Закону.

Особі, яка має одночасно право на різні види пенсії, призначається один із цих видів пенсій за її вибором.

Інваліди з дитинства та діти-інваліди мають право на одночасне призначення та виплату пенсії в разі втрати годувальника (за наявності права на її призначення) органами Пенсійного фонду України та державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» органами праці та соціального захисту населення.

Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміну місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення, пенсіонери зобов’язані повідомляти органи, що призначають і виплачують пенсію.

Окремі особливості перерахунку пенсій по стажу

Право на проведення перерахунку з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсій  не  поширюється  на  пенсіонерів,  яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення”

Для  осіб,  яким пенсія призначена до набрання чинності Законом  України  “Про  заходи  щодо  законодавчого   забезпечення реформування пенсійної системи” (до 01.10.2011),  крім тих, яким після набрання чинності  зазначеним  Законом  здійснювався перерахунок пенсії  з  урахуванням  заробітної  плати  за  періоди страхового  стажу  після  призначення  (попереднього  перерахунку) пенсії:

мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років страхового стажу;

збільшення пенсії встановлюється за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам.

Переведення  з одного виду пенсії на інший

Особі,  яка  має  одночасно право на різні види пенсії (за віком,  по  інвалідності,  у  зв’язку  з  втратою   годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Переведення  з одного виду пенсії на інший здійснюється на  підставі  документів  про  страховий  стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час переведення з одного виду пенсії на інший в  пенсійній  справі,  а також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду.

При переведенні  з  одного  виду  пенсії на інший за бажанням особи  може  враховуватися  заробітна  плата  (дохід)  за весь період страхового  стажу починаючи з 01.07.2000 або за будь-які 60 календарних  місяців  страхового  стажу  підряд  до   1   липня 2000  року  незалежно  від  перерв та весь період страхового  стажу починаючи з 01.07.2000. При цьому застосовується  показник  середньої  заробітної  плати (доходу),  який  враховувався  під  час  призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати та набула не менш як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

Більше публікацій ПовідомленняБільше публікацій Повідомлення »

Будь першим хто прокоментує

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту