Натисніть "Enter", щоб перейти до вмісту

Інформаційні картки до адміністративних послуг, які надаються через відділ “Центр надання адміністративних послуг” Збаразької міської ради

02 Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців

ІК 02-01 Реєстрація місця проживання особи

ІК 02-01.1 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років

ІК 02-02 Зняття з реєстрації місця проживання

ІК 02-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи або місця перебування особи

ІК 02-04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання

ІК 02-05 Реєстрація місця перебування особи

ІК 02-06 Внесення до ПГУ відомостей про зміну нумер.будин., переймен.вулиць…

ІК 02-07 Надання письмової інформації про реєстраціюосновне місце проживання спадкодавця (інформація для оформлення спадщини)

ІК 02-08 Надання письмової інформації про зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб

04 Реєстрація нерухомості

ІК 04-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

ІК 04-02 Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно

ІК 04-03 Скасування запису Державного реєстру на нерух. майно, державної реєстрації на нерух.майно, скасув. ріш.держ реєстатора (ріш.суду)

ІК 04-04 Внесення змін до записів державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

ІК 04-05 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

ІК 04-06 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

ІК 04-07 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

ІК 04-08 Заборона вчинення реєстраційних дій

ІК 06-01 Внесення змін до рішень сесії ради

ІК 06-02 Видача рішення про передачу у власність , надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності

ІК 06-03 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі у власність, оренду або користування

ІК 06-04 Видача довідки про членство в ОСГ

ІК 06-05 Видача довідки про наявність (користування) у фізичної особи земельних ділянок

ІК 06-06 Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3ДФ)

ІК 06-07 Видача рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності

ІК 06-08.1 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу

ІК 06-08.2 Надання дозволу на розроблення проекту зкмлеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування

ІК 06-08.3 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в оренду

ІК 06-09 Затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі їх в оренду, власність або користування

ІК 06-10 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі їх в оренду, власність або користування

ІК 06-11 Затвердження проекту землеустрою щодо відведеня земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення

ІК 06-12 Надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки

ІК 06-15 Поновлення договорів оренди землі

ІК 06-16 Припинення договору оренди земельної ділянки

ІК 06-17 Внесення змін в договір оренди землі

ІК 06-18 Надання згоди на передачу земельних ділянок в суборенду

ІК 06-19 Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою, проведення земельних робіт

ІК 06-20 Видача витягу з технічної документації про нормативну-грошову оцінку земельної ділянки

ІК 06-21Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

ІК 06-22 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

ІК 06-23 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

ІК 06-24 Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

ІК 06-24.1 Надання довідки про наявність у Державному земельному кадарстві відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

ІК 06-25 Надання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з державного реєстру речових прав на нерухоме майно , та відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих відводів , одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використання земель внесені до Державного земельного кадастру

ІК 06-25.1 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., та відомостями про ділянки надр, надані у користування надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використання земель внесені до Державного земельного кадастру

ІК 06-26 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)

ІК 06-27 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

06-28 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей ( змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу

ІК 06-29 Державної реєстрації земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

ІК 06-30 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення

ІК 06-31 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру

ІК 06-32 Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі

ІК 06-33 Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

ІК 06-34 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь

ІК 06-35 Надання права користувння чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіція)

ІК 06-36 Видача рішення про припинення права власності на земельну ділянкуу разі добровільної відмови землевласника, землекористувача

ІК 06-37 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах безоплатної приватизації

ІК 06-38 Затвердження технічнічної документації з бонітування грунтів

ІК 06-39 Затвердження технічної документації з економічної оцінки земель

ІК 06-40 Затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянкиу межах населених пунктів

ІК 06-41 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

ІК 06-42 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

ІК 06-43 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальниї одиниць, з видачею витягу

ІК 06-44 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно – правовими актами, з видачею витягу

ІК 06-45 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

ІК 06-46 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно – територіальних одиниць

ІК 06-47 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

07 Інші питання місцевого значення (містобудування, житло, благоустрій тощо)

ІК 07-04 Видача ордеру на видалення зелених насаджень

ІК 07-05 Взяття громадян на соціальний квартирний облік

ІК 07-06 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

ІК 07-07 Видача ордера на жиле приміщення

ІК 07-07.1 Видача ордера на службове жиле приміщення

ІК 07-08 Передача у власність громадянам жилого приміщення у гуртожитку комун.власності м. Збараж

ІК 07-09 Про переофор.ордера на жиле приміщ.у буд.держ. або громад.фонду ВКЗМР (зміна основ.квартиронаймача)

ІК 07-10 Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

ІК 07-11 Надання дозволу на розміщення торгівлі, атракціонів, розваг

ІК 07-12 Встан. зруч. для насел. реж. роб. підпр. КГ, торг. та ГХ, побут. обслугов.,що належ. до комун. власн. відповідних ТГ

ІК 07-13 Надання однор.матер.(фінанс.) допомоги громад., які є учасн. АТО та ООС (Донецька та Луганська область)

ІК 07-14 Над.матер.допом.гром., які були мобіліз.до ЗСУ або добр.вступ.НГУ,та пов. із зони АТО та ООС (Дон.та Луг.обл.)

ІК 07-15 Над.матер.допом.сім’ям.,члени яких були мобіліз.до ЗСУ або добр.вступ.НГУ,та загинули у АТО та ООС (Дон.та Луг.обл.)

ІК 07-16 Матер. (фінан.) допомога жителям Збаразької громади, які потерп.від насл. пожежі-зазнали втрат чи пошкодж. житла, майна

ІК 07-17 Надання матер.(фінан.) допом. малозаб.родин., які опин.в скл.життєв. ситуац.у разі трив.лікув

ІК 07-18 Надання матер.(фінан.) допом.на часткове відшкод.витрат на пох.непрац.гром., що недос.пенс.віку

ІК 07-19 Надан.копій та витягів із рішень міськ.ради, викон.коміт.міськ.ради та розпор.міськ.голови(п’ятир.період)

ІК 07-22 Приватизація державного житлового фонду

ІК 07-24 Видача довідки про участь (неучасть) держ.в приват.житла держ.житлов.фонду

ІК 07-25.1 Видача піклув. дозволу на надан. згоди особі, дієздат.якої обмежена, на вчин. правочинів щодо відмови від майн. прав підопічного

ІК 07-25.2 Видача піклув. дозв. на надан. згоди особі, дієздат. якої обмеж., на вчин. правоч. щодо видан. письм. зобов’яз. від імені підопічного

ІК 07-25.3 Вид. піклув. дозв. на надан. згоди особ., дієзд. якої обмеж., на вчин. правоч. щодо уклад. догов., які підляг. нотар. посвідч.або держреєст.

ІК 07-25.4 Вид. піклув. дозволу на надан. згоди особі, дієзд. якої обмеж., на вчин. правочинів щодо уклад. догов. щодо іншого цінного майна

ІК 07-26 Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання ‘Мати-героїня’

ІК 07-27 Видача архів.довідок, архів.копій, арх.витягів трудов.архіву Збаразької міської ради

ІК 07-28 Видача особі подання про можл. призн.її опікун. або піклувальн. повнол.недієздатн.особи або особи, цивіл.дієздатн.якої обмежена

ІК 07-29.1 Видача дозволу опікуну на вчиненняправочинів щодо відмови від майнових прав підопічного

ІК 07-29.2 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного

ІК 07-29.3 Видача дозв. опік. на вчин. правоч. щодо уклад. догов., які підляг.нотаріал. посвідченню або державній реєстрації

ІК 07-29.4 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

ІК 07-29.5 Вид. дозв. опікуну на вчин. правоч. щодо управл. нерух. майн. або майн., яке потр. пост. управл., власн. якого є підоп. недієзд. особа

ІК 07-29.6 Вид. дозв. опікун. вчин. правоч. щодо перед. нерух. майна або майна, яке потр. пост. управл., власн. якого є підоп. недієзд. особа

ІК 07-30 Повідомна реєстрація колективних договорів, змін та доповнень до них

ІК 07-30.1 Реєстрація пасіки

ІК 07-31 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам Кандидат у майстри спорту України та І спортивний розряд

ІК 07-32 Присвоєння спортивних розрядів спортсменам ІІ та ІІІ спортивних розрядів

ІК 07-37 Над. одн.грош.доп. на пох.чл. сім’ї (особі, яка здійсн.пох.) жит. Збар.гром. яка брала участь у зах. безп. інт.держ. у зв’язку з військ.агрес

ІК 07-38 Над. одн.матер.доп. на пох.член. сім’ї зник.безв.військовосл.який (яка) брав(ла) участь у зах. безп. інт.держ. у зв’язку з військ.агрес

08 Питання соціального захисту громадян

ІК 08-01 послуги з надання субсидій для відшкодування витрат на олату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

ІК 08-02 послуги з призначення пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і серапленого газу

ІК 08-02.1 послуги з надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

ІК 08-03 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

ІК 08-04 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України Мати-героїня

ІК 08-05 Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

ІК 08-06 Видача довідки для отримання пільг особам з інваліднястю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу

ІК 08-08 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

ІК 08-09 Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

ІК 08-10 Призначен. державної допомоги при народженні дитини

ІК 08-10.1 Призначення одноразової натуральної допомоги Пакунок малюка

ІК 08-11 Призначення державної допомоги при усиновленні дитини

ІК 08-12 Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

ІК 08-13 Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям

ІК 08-14 Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

ІК 08-15 Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

ІК 08-16 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

ІК 08-17 Призначення державної соціальної допомоги на догляд

ІК 08-18 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі

ІК 08-20 Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ гр.внаслідок психічного розладу

ІК 08-21 Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на прживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

ІК 08-23 Призначення одноразової грошової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

ІК 08-24 Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальникаіз числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

ІК 08-25 Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам) , якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

ІК 08-26 Призначення одноразової компенсації батькам, померлого учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

ІК 08-26.1 Призн. комп. та допом. учасн. ліквід. насл. авар. на ЧАЕС, гр. які брал. участь у ліквід. ін. ядерн. авар.

ІК 08-26.2 Призн. комп. та доп. дітям, які потерп. від чорноб. катастр., дітям з інвалід., яких пов’яз. з Чорноб. катастр, та їхнім батькам

ІК 08-27 Призн. грош. компен. варт. проїзду до сан.-курор. закл. і назад особ. з інвалід. внаслідок війни

ІК 08-28 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки

ІК 08-29 Призн. грош. компен. варт. проїзду до сан.-курор. закл. і назад особам, які супровю осіб з інвалід. І та ІІ гр.

ІК 08-30 Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю

ІК 08-31 Призн. грош. компенс. замість санат.-курор. путівки гром., які постражд. внаслідок Чорноб. катастр.

ІК 08-32 Призн. грош. комп. особ. з інвалідн. на бензин, ремонт і техн. обслуг. автомоб. та на транспорт. обслуг.

ІК 08-33 Вид. направ. до реабіліт. установ особ. з інвал. діт. з інвал., діт. до 3 рок., які нал. до групи ризику

ІК 08-34 Видача направ. на проходж. МСЕК для взят. на облік для забезп. осіб з інвалід. та закон. представн. дітей з інвалід. автом.

ІК 08-35 Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

ІК 08-37.3 Видача посвідчень членам сім`ї загиблого (померлого) ветерана війни

ІК 08-37.4 Встановлення статусу учасника війни

ІК 08-37.5 Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни

ІК 08-38.1 Взяття на облік для забезпечення санаторно – курортним лікуванням (путівками ) осіб з інвалідністю

ІК 08-38.3 Взяття на облік для забезп. санат.-курорт. лікув. (путівками) ветер. війни та осіб, на яких пошир. дія ЗУ

ІК 08-38.4 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС

ІК 08-39 Видача посвідчення особам з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства

ІК 08-40 Призн. держав. допом. одном. з батьк., усиновл., опікун. , піклув., одн. з прийом. бат., за хворою дити., якій не встановл. інвалідн.

ІК 08-41 Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

ІК 08-42 Призн. тимчас. держ. соціал. допом. непрац. особі, яка досягла загал. пенсійн. віку, але не набула права на пенс. виплату

ІК 08-43 Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці

ІК 08-44 Вид.направ. на отрим. послуг із психолог.реабіл.постражд.учасн.револ.гідності

ІК 08-45 Встановлення статусу члена сім`ї загиблого (померлої) особи, яка добровільно забезпечувала проведення антитерористичної операції

ІК 08-46 Надання статусу Постраждалий учасник революції гідності

ІК 08-47 Позбавлення статусу Постраждалий учасник революції гідності за заявою особи

ІК 08-48 Призн. грош. компен. замість санат.-курортн. путівки особам з інвалідн. внасл. війни та прирівн. до них особам

ІК 08-49 Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

ІК 08-50 Забезп. направл. до реабілітац. установи для надан. до реабілітац. установи для надан. реаб послуг дітям з інвалід.

ІК 08-51 Видача бланка-вкладки до посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни

ІК 08-52 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

ІК 08-53 Надання допомоги на прожив. внутрішньо переміщеним особам

ІК 08-54 Надан. однор. компенс. особам з інвалід. та дітям з інвалідн., постражд. внаслідок дії вибухонебезп. предметів

ІК 08-55 Надан. щоріч. допом. на оздоров. особам з інвалід. та дітям з інвалід., постражд. внаслід. дії вибухонебезп. предме.

ІК 08-56 Надання компенсації витрат на тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану

ІК 08-57 Подан. інформац. повідомл. про пошкодж. та знищ. нерух. майно внасл. бойов. дій, терорист. актів, диверс., сприч. військ.агрес. рф

10 Послуги відділу архітектури та містобудування Збаразької міської ради

ІК 10-01 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

ІК-10-02 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

ІК 10-03 Видача дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки

ІК 10-04 Видача містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва

ІК 10-05 Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва

ІК 10-06 Скасування містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва

ІК 10-07 Розгляд відповідності намірів щодо місця розташування ТС

ІК 10-08 оформлення ПП ТС для здійснення підприємницької діяльності

ІК 10-09 Продовження строку дії ПП ТС для провадження підприємницької діяльності

ІК 10-10 Переведення дачних і садових будинків у жилі будинки

ІК 10-11 Видача довідки на розроблення проектно-кошторисної документації на газифікацію

ІК 10-12 Присв.адреси щодо об’кта будівн. або закінч.будівн. (з 01 серпня 2021 року)

ІК 10-13 Коригування адреси щодо об’єкта будівництва ( з 01.08.2021 року)

ІК 10-14 Видача висновку про погодження проекту землеустрою

ІК 10-15 Погодження містобудівного та архітектурного проектного рішення об’єктів будівництва

ІК 10-16 Надання дозволу на розробку детального плану території

ІК 10-17 Затвердження детального плану території

ІК 10-18 Зміна адреси щодо закінченого будівництвом об’єкта у разі його об’єднання, поділу, або виділення частки

ІК 10-19 Присвоєння та зміна юридичних адрес

ІК 10-20 Присвоєння адреси щодо об’єкта будівництва або закінченого будівництвом об’єкта (до 01.08.2021 року)

ІК 10-21 Коригування адреси щодо об’єкта будівництва ( до 01.08.2021 року)

ІК 10-22 Видача витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про присвоєння адрес ЄДЕС у сфері будівництва

12 Послуги Державної інспекції архітектури та містобудування України

ІК 12-01 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

ІК 12-02 Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

ІК 12-03 Припинення права на початок виконання підготовчих робіт, набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника

ІК 12-04 Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт

ІК 12-05 Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт

ІК 12-06 Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт

ІК 12-07 Припинення права на початок виконання будівельних робіт, набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника

ІК 12-08 Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт

ІК 12-09 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

ІК 12-10 Реєстрація деклараці про готовність об’єкта до експлуатації

ІК 12-11 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації

ІК 12-12 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації

13 Послуги Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

ІК 13-01 Державна реєстрація потужностей операторів ринку

ІК 13-02 Внесення змін до відомостей Державн.реєстру потужностей операт.ринку

ІК 13-03 Внес.відомост.про припин.використ.потужн.до Державн.реєстру

Перейти до вмісту